Dvaro istorija

Aristavėlės dvaro rūmai

Pirmą kartą Aristavėlės dvaras (Arvistos, Arvistavos, Orvistavos ) minimas kryžiuočių – Vartbergės kronikoje 1371 m. kaip bajoro Algimanto (Algemino) dvaras. Tai buvo regioninis – administracinis centras Upytės žemėje. XVI-XVII a. Aristavos dvarą valdė Šiukštų giminė, kuri vėliau jį pardavė Zabieloms. Dvaro rūmai statyti apie 1700 metus, o jų statytoju laikomas tuometinis dvaro valdytojas Mykolas Zabiela (miręs 1734 m.). XVIII a. pabaigoje dvarą paveldėjo Medekšų giminė, kuri sodybą pertvarkė ir pritaikė naujam gyvenimo būdui, bet išsaugojo barokinį dvaro siluetą. Medekšos valdė dvarą iki II-ojo pasaulinio karo. Paskutinis savininkas Stefanas Medeška (1882–1962) pasitraukė į Vakarus, mirė Londone.

Dvaro istorija

Vienintelis toks išlikęs, vertingas baroko laikotarpio lietuvių medinės architektūros pavyzdys. Dvaras keliskart perstatytas, išorė ir vidus rekonstruoti. Per antrąją rekonstrukciją XIX a. pabaigoje buvo perplanuota pietrytinė rūmų dalis, pristatytas 6 kolonų portikas. Iš seniausio baroko laikotarpio išlikęs puošnus ekspresyvus laužytos konfigūracijos stogas su profiliuotais karniziniais apvadais. Klasicizmo laikotarpiu buvo pakeista planinė struktūra ir apšildymo sistema. Vidaus erdvėse esama klasicizmo laikotarpio tapybos pavyzdžių, čia išpieštos sienos ir lubos, persipinančiais Liudviko XV epochos stiliaus ornamentais ir liaudiškais motyvais.

ARISTAVOS DVARO SODYBOS ISTORINIAI TYRIMAI

Keliaujančio Aristavėlės dvaro projektas yra tęstinis projektas, kadangi tęsią ankstesnių Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų pareiškėjo vykdytus projektus:

Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus”. I etapas. Projektas buvo finansuojamas pagal 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą.

„Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą”, II etapas. Projektas buvo finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas”.

„Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD"  Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas" lėšų

Projekto įgyvendinimo terminas:
2021 m. liepa – 2023 m. lapkritis


Projekto partneriai

VšĮ Lektoriai

Specializuojasi visuomenės sveikatos gerinimo moksliniuose tyrimuose, vykdo mokymus,  profesinį orientavimą, jaunimo ir moksleivių neformalų ugdymą sveikos gyvensenos skatinimo srityse, COVID-19 laikotarpiu teikia psichinės sveikatos stiprinimo paslaugas gyventojams ir įvairius mokymus asmens higienos ir virusų prevencijos srityse. VšĮ Lektoriai turi daugiametę patirtį vykdant įvairius mokslinius tyrimus, įskaitant ir sveikatos priežiūros mokslinius tyrimus bei taikomąją veiklą. Turi patirties tarptautinių projektų įgyvendinime.

Vilniaus dailės akademija, švietimo sektorius

Akademinė kultūra ir tolerancija
Kūrybiškumas ir profesionalumas
Tapatumas ir tarptautiškumas
Tvarumas ir atvirumas
Bendruomeniškumas ir individualumas

Trøndelag'o lietuvių bendruomenė „Baltai"

Ši bendruomenė veikia nuo 2013 m.
Pagrindiniai šios bendruomenės tikslai yra išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje Triondelage gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.
Bendruomenė nuolatos organizuoja su Lietuvos kultūra susijusius renginius, kurių metu kviečiami ne tik bendruomenės nariai, tačiau ir kitų lietuvių bendruomenių atstovai bei vietiniai gyventojai.
Bendruomenėje veikia lietuviška mokykla.

Kaišiadorių vyskupijos Carito įsteigti Paparčių šv.Juozapo šeimos namai

Krikščionišku artimo meilės principu grindžiama socialinės globos įstaiga, skirta gyventi Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Kaišiadorių vyskupijos teritorijos vaikams, patekusiems į krizines situacijas.  Šeimos  namai įkurti 1997m. gruodžio 17d. namų įkūrėjas - Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis.
Šeimos namų tikslas-užtikrinti globojamam vaikui globos, ugdymo(mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti  kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
Šeimos namai dirba su be tėvų globos likusiais vaikais, su vaikais , kurių šeimos patiria socialines problemas ir išgyvena atskirtį. Šeimos namuose šiuo metu yra du vaikų dienos centrai, du bendruomeniniai vaikų globos namai ir globos centras.

Drammen lietuvių bendruomenė

Drammen lietuvių bendruomenė įkurta 2012 m.
Pagrindinis bendruomenės tikslas – prisidėti prie teigiamo Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo. Bendruomenės įstatai numato skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie Lietuvą Norvegijoje.

Høgskulen for grøn utvikling (The University College for Green Development), švietimo sektorius

Šios organizacijos atstovai turi aukštą kvalifikaciją, yra dalyvavę daugelyje tarptautinių projektų, dirbantys ne tik su jaunimu, bet ir bendruomenėmis, įvairių institucijų ir verslo atstovais.
Su šiuo partneriu viso projekto metu bus dalinamasi gerąja praktika paveldosaugos, meno bei kultūros srityse.
Kartu su šiuo partneriu bus dirbama ties Studija, kurios metu bus tiriamas Projekto metu organizuojamų veiklų poveikis jaunimui, socialiai jautrioms grupėms bei kitiems veiklų dalyviams.

Naujienos

KVIEČIAME Į TĘSTINIUS NUOTOLINIUS EEE PROJEKTO „KELIAUJANTIS ARISTAVĖLĖS DVARAS – KAD” MOKYMUS

Jau rytoj, spalio 24 d. (antradienį) 9:00–12:00 val. kviečiame prisijungti į…

Plačiau

„KELIAUJANTIS ARISTAVĖLĖS DVARAS“ ATVYKSTA Į NORVEGIJĄ

Džiugiai pranešame, kad „Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ Lietuvoje apkeliavęs…

Plačiau

PROJEKTO „KELIAUJANTIS ARISTAVĖLĖS DVARAS – KAD“ RUGPJŪČIO MĖNESIO MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

Tęsiant „Keliaujančio Aristavėlės dvaro“ projekto mokymų ciklą, kviečiame į…

Plačiau

MOKYMAI – KELIAUJANTIS ARISTAVĖLĖS DVARAS

Tęsiant projektą „Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ kovo 31 d. ir balandžio 13…

Plačiau

„KELIAUJANTIS ARISTAVĖLĖS DVARAS” JAU APKELIAVO 10 LIETUVOS MIESTELIŲ!

Džiugiai pranešame, kad „Keliaujantis Aristavėlės dvaras" nuo 2023 m. spalio…

Plačiau

VISOS NAUJIENOS
Nuotraukų galerija

+370 687 07137

SKAMBINTI

info@llbm.lt

SIŲSTI