Itin džiaugiamės, kad mūsų ilgai rengtas, mąstytas ir svajotas projektas ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ buvo patvirtintas ir gaus finansavimą!

Projektas parengtas ir teiktas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“.

Pasitelkiant vertingą XVIII a. medinės architektūros pavyzdį – Lietuvos liaudies buities muziejaus Aristavėlės dvarą ir jo polichrominius tyrimus bus sukuriama aukštos meninės vertės paslauga – interaktyvus ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ (KAD). Jame per skirtingus pojūčius (lytėjimą, klausą, uoslę, skonį, regą) bus pristatyta tiek šio konkretaus dvaro, tiek apskritai Lietuvos dvarų kultūra, išvežant šią kultūrinę paslaugą į 10 Lietuvos regionų ir 2 Norvegijos lietuvių bendruomenes.

Keliaujančio Aristavėlės dvaro projektas yra tęstinis projektas, kadangi tęsią ankstesnių Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų pareiškėjo vykdytus projektus: 1) „Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavelės dvaro sodybos rūmus“. I etapas. Projektas buvo finansuojamas pagal 2004 – 2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą. 2) „Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą“, projekto numeris EEE-LT06-KM-01-K-01-100, II etapas. Projektas buvo finansuojamas pagal 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvai programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.

Būtent dėl šių projektų, 2016 m. Aristavėlės dvaro rūmų pastatas (XVIII a.) atvėrė duris ir nuo tada lankytojus traukia įvairiais kultūriniais renginiais – koncertais, parodomis, kūrybiniais vakarais. Taip pat, atlikus pastato tvarkybos darbus, jis buvo pritaikytas Medinio architektūros paveldo tyrimų ir mokymo centro reikmėms.

Finansavimo suma: 187 050,80 Eur 

Daugiau informacijos apie naująjį projektą, kuris bus vykdomas dvejus metus  – jau netrukus!